O Vitanju

Naselje Vitanje leži na južnem obronku Pohorja, v gorski kotlini ob potoku Hudinja, ki sprejema tu še potoka Hočno in Jesenico. Današnje naselje se je razvilo iz dveh nekdaj ločenih naseldbin - stare Vitanjske vasi na SV kotline in trga Vitanje, pod grajskim hribom. Danes so že stare stavbe precej spreminjali, več v notranjosti kot v zunanjosti. Še vedno je v veliki meri ohranjena srednjeveška zasnova. Trško jedro je ohranilo značilno obulično zazidavo in lijakast vstop v trg. Staro trško jedro ima lastnost kulturnega naseldbinskega naselja, saj je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje odredil varstveni režim II. stopnje. To pomeni, da se lahko adaptacija hiš v trgu dela le pod nadzorom strokovnjaka. Na "vasi" sodi med najpomembnejše stavbe župnišče, ki je krito z bobrovcem. Kronogram nad vhodnimi vrati nam pove, da je župnišče bilo postavljeno 1845. leta in je kvaliteten primer arhitekture tega časa.

Ob križišču cest Vitanje - Celje - Slovenj Gradec stoji stavba, ki je prav tako zgodovinskega pomena. To je sedanja gostilna "Rupnik". Hišna številka te stavbe je Vitanje 84. Osrednji poudarek ulične fasade predstavlja kamnit, pravokoten portal s široko preklado. Na njem sta izklesana dva leva, ki držita rastlinsko kito, ta pa oklepa monogram F.R. (Franc Rupnik) in letnico 1811. Stavba ima lastnost kulturnega spomenika.

Hiša Vitanje 92 stoji tik nad glavno cesto za Stranice. Zunajščino so precej neustrezno spremenili. Stavba je bila zgrajena kot benificiatna hiša Gasparja Jožeta Zamlika. Na podstrešju je na tramu vidna letnica 1750, vendar arhitekturne sestavine kažejo na njen zgodnjeresnesančni nastanek. Pri stavbi so pomembni še: arkadirano marmornato stopnišče, obočne konstrukcije in dekorativnost nekdanje kapele.

V Vitanje se lahko pripeljete iz Celja preko Socke, iz Slovenskih Konjic preko Stranic in iz Slovenj Gradca ali Velenja preko Doliča. Če se boste odločili za obisk našega prijetnega kraja, vas prisrčno vabimo!